Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Zapisnik i radni materijali sa 3. radnog sastanka Muzejske radne grupe za izradu i održavanje Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (NPK)

Donosimo zapisnik sa 3. radnog sastanka Muzejske radne grupe za izradu i održavanje Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (NPK) koji je održan u prostorima MDC-a 3. srpnja 2015. godine.

Zapisnik sa sastanka

Radni materijal – Tablica vrsta autorstava

Podsjećamo sve članove na zaključak sa sastanka da svoje popunjene tablice dostave najzad do 15. kolovoza na e-mail sradov@mdc.hr.

Sljedeći radni sastanak održati će se početkom rujna 2015.

Stručni odbor za muzeje

Jelena Balog Vojak

Vesna Lovrić Plantić

Snježana Radovanlija Mileusnić