Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Objavljeno Uvodno poglavlje Pravilnika za katalogizaciju u arhivima, knjižnicama i muzejima

U rubrici Pravilnik/Radni dokumenti objavljeno je Uvodno poglavlje Pravilnika za katalogizaciju u arhivima, knjižnicama i muzejima