Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Treći radni sastanak Muzejske radne grupe za izradu NPK-a

Treći radni sastanak Muzejske radne grupe za izradu Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju održati će se 3. srpnja 2015. u prostorijama MDC-a.

Na sastanku će se nastaviti s radom na analizi primjenjivosti odredbi Pravilnika i priručnika za izradu abecednih kataloga Eve Verone u muzejskoj zajednici. Na zamolbu članova Radne grupe, na sastanku će prisustvovati i dr. sc. Mirna Willer.

Na mrežnim stranicama MDC-a objavljen je zapisnik drugog radnog sastanka (održanog 22.5.2015.) iradni materijali sa sastanka.