Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Radna grupa za pristupnice (NSK)

Radna grupa za pristupnice (NSK)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Radna grupa za pristupnice

Voditeljica: Elia Ekinović Micak

Članice:  Tanja Buzina, Ana Knežević Cerovski, Petra Pancirov, Mirjana Vujić

e-mail:  RGN_NSK@nsk.hr