Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Radna grupa za model i strategiju razvoja

Članovi:

izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, Katedra za bibliotekarstvo, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, abarbari@ffzg.hr

Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, jivanovi@arhiv.hr

Predrag Perožić, OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk, pperozic@gmail.com

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, kpetr@ffos.hr

Tamara Štefanac, Hrvatski željeznički muzej, Zagreb, tamara.stefanac@gmail.com

doc. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, mtomic@unizd.hr

prof. dr. sc. Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, mwiller@unizd.hr

prof. dr. sc. Goran Zlodi, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gzlodi@ffzg.hr