Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Radna grupa za katalogizaciju (NSK)

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Radna grupa za katalogizaciju

koordinator: Buzina, Tanja 

 

predstavnici za vrste građe i odjele u NSK:

stare knjige i rukopisi:  Galić Bešker,  Irena

kartografska građa:  Gošljević, Nikolina

glazbena građa:  Stanić Palašti, Marina

grafička građa: Maštrović, Mikica  (zamjena  Ilić Olujić, Tamara)

retrospektivna bibliografija: Marin, Anita

katalogizacija knjiga: Hodak, Vesna

katalogizacija neomeđene građe:  Pigac Ljubi, Sonja

Hrvatska nacionalna bibliografija – Niz B,  Horaček, Dalija

Hrvatska nacionalna bibliografija Niz A – knjige:  Machala, Lobel