Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Radna grupa arhivskih djelatnika

Članovi:

Diana Mikšić

Rajka Bućin

Ladislav Dobrica

Snježana Ivanović

Alisa Martek

Snježana Šute

Ana Valentić

Jozo Ivanović