Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Radni dokumenti Stručnog odbora

U rubrici Radni dokumenti objavljeni su dokumenti:

Usporedba Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Odrednice i redalice Eve Verona s konceptualnim modelima i međunarodnim standardima za autorizirane podatke – ovdje

Usporedba elemenata podataka IFLA-inog standarda ISBD (Međunarodni standardni bibliografski opis), hrv. prijevod, 2014. i elemenata podataka ICAinog
standarda ISAD(G) (Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva), 2. izd., 2001. Ver. 1, –ovdje