O nama

Rad na izradi novog nacionalnog kataložnog pravilnika pokrenula je Komisija za katalogizaciju Hrvatskog knjižničarskog društva. Oformljene su dvije radne grupe - Radna grupa za Dio 1: Odrednice i redalice i Radna grupa za Dio 2: Kataložni opis.
 
Radna grupa za Dio 2: Kataložni opis
Radna grupa za Dio 2: Kataložni opis izrađuju analizu PPIAK-a i specijalnih ISBD-ova prema ujednačenom ISBD-u, FRAD-u i FRBR-u, koja će poslužiti kao osnova za izradu novog nacionalnog kataložnog pravilnika u skladu s prihvaćenim međunarodnim načelima.
Kataložni opis
Pravilnik za kataložni opis obuhvatit će sve vrste građe, a priručnici će se izrađivati naknadno, posebno za svaku vrstu građe, uz određivanje nekoliko razina potpunosti opisa. Pravilnik će biti koncizan, elastičan, pogodan za neophodne dopune, a po svojoj strukturi sličan ISBD-u. Izradit će se terminološki rječnik, koji će biti uključen u pravilnik kao dodatak.

 

Original text