Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Dokumentacija Stručnog odbora

Dnevni red sastanaka

1. sastanak SO_Dnevni red

2. sastanak SO_Dnevni red

3. sastanak SO_Dnevni red

4. sastanak SO_Dnevni red

5. sastanak SO_DnevniRed

6. sastanakSO_DnevniRed

7. sastanak SO_DnevniRed

8. sastanak_SO_DnevniRed

9. sastanak_SO_DnevniRed

10. sastanak_SO_DnevniRed 

11. sastanak_SO_DnevniRed

12. sastanak_SO_DnevniRed

13. sastanak_SO_DnevniRed

14. sastanak_SO_DnevniRed

15. sastanak SO Dnevni red

16. sastanak SO Dnevni red

17. sastanak SO Dnevni red

18. sastanak SO Dnevni red

19. sastanak SO Dnevni red

21. sastanak SO_Dnevni red

22. sastanak SO_Dnevni red

23. sastanak SO_Dnevni red

24. sastanak SO_Dnevni red

Zapisnici sa sastanaka

1. sastanak SO_Zapisnik

2. sastanak SO_zapisnik

3 sastanak SO_zapisnik

4. sastanak SO_Zapisnik 

5. sastanak_SO_Zapisnik

6. sastanak_SO_Zapisnik

7. sastanak_SO_Zapisnik

8. sastanak_SO_Zapisnik

9. sastanak_SO_Zapisnik

10. sastanak_SO_Zapisnik

11. sastanak_SO_Izvjestaj

SastanakFRBR-LRM_SO_RG MiSR_Zapisnik17092015

12. sastanak_SO_Zapisnik

13. sastanak_SO_Zapisnik

14. sastanak_SO_Zapisnik

15. sastanak SO Zapisnik

16. sastanak_SO_Zapisnik

17. sastanak_SO_Zapisnik

18. zapisnik SO Zapisnik

19. sastanak SO Zapisnik

20. sastanak_SO_Zapisnik

21. sastanak_SO_Zapisnik

22. sastanak_SO_Zapisnik

23. sastanak SO_Zapisnik

Popisi aktivnosti

Popis Aktivnosti Sastanak 7 SO_02022015

Popis Aktivnosti Sastanak 8 SO_24032015

Popis Aktivnosti Sastanak 4 SO_02072014

Popis Aktivnosti Sastanak 5 SO_29122014

Popis Aktivnosti Sastanak 3 SO_20022014

Popis Aktivnosti Sastanak 9 SO_18092015

Popis Aktivnosti Sastanak 9 SO_19062015

Popis Aktivnosti Sastanak 10 SO 22102015

Popis Aktivnosti SastanaK 12 SO_11012016

Popis Aktivnosti Sastanak 13 SO 15022016

Popis Aktivnosti Sastanak 14 SO 18042016

Popis Aktivnosti Sastanak 15 SO 04072016

Popis Aktivnosti Sastanak 16_17 _2609_2311_2016

Popis Aktivnosti Sastanak 19 06022017

Popis Aktivnosti Sastanak 21 SO_2905_2017

Popis Aktivnosti Sastanak 22 SO_222302_2018

Popis Aktivnosti Sastanak 23 SO_0507_2018