Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

Dokumentacija Stručnog odbora

Ciljevi i načela, radni dokumenti

NPKProjekt_CiljeviNacelaVer0 1_10062014

NPKProjekt_CiljeviNacelaVer0.1_18022014

NPKProjekt_OpsegSvrhaUpotrebaCiljeviNacelaVer 1.0_01072014

Izvještaji o radu

MK_Izvjestaj_NPK_15112014

MK_Izvjestaj_NPK_20022015_za web

Terminski planovi aktivnosti s troškovima

TerminskiPlanAktivnostiTroskovnik_2014_REVIDIRANI_11062014

TerminskiPlanAktivnostiTroskovnik_2015_29122014

TerminskiPlanAktivnostiTroskovnik_2015_109062014

PopisAktivnostiSastanak5SO_2909-03102014

Terminski plan aktivnosti_Revidirani2014

Izvještaji o radu

NPK_StrucniOdborIzvjestaj_15072013-11092014_dopunjeno

Dnevni red sastanaka

1. sastanak SO_Dnevni red

2. sastanak SO_Dnevni red

3. sastanak SO_Dnevni red

4. sastanak SO_Dnevni red

5. sastanak SO_DnevniRed

6. sastanakSO_DnevniRed

7. sastanak SO_DnevniRed

8. sastanak_SO_DnevniRed

9. sastanak_SO_DnevniRed

10. sastanak_SO_DnevniRed 

11. sastanak_SO_DnevniRed

12. sastanak_SO_DnevniRed

13. sastanak_SO_DnevniRed

14. sastanak_SO_DnevniRed

15. sastanak SO Dnevni red

16. sastanak SO Dnevni red

17. sastanak SO Dnevni red

18. sastanak SO Dnevni red

19. sastanak SO Dnevni red

 

Zapisnici sa sastanaka

 

1. sastanak SO_Zapisnik

2. sastanak SO_zapisnik

3 sastanak SO_zapisnik

4. sastanak SO_Zapisnik 

5. sastanak_SO_Zapisnik

6. sastanak_SO_Zapisnik

7. sastanak_SO_Zapisnik

8. sastanak_SO_Zapisnik

9. sastanak_SO_Zapisnik

10. sastanak_SO_Zapisnik

11. sastanak_SO_Izvjestaj

SastanakFRBR-LRM_SO_RG MiSR_Zapisnik17092015

12. sastanak_SO_Zapisnik

13. sastanak_SO_Zapisnik

14. sastanak_SO_Zapisnik

15. sastanak SO Zapisnik

16. sastanak_SO_Zapisnik

17. sastanak_SO_Zapisnik

18. zapisnik SO Zapisnik

Neusvojeni zapisnici sa sastanaka

19. sastanak SO Zapisnik

Popisi aktivnosti

Popis Aktivnosti Sastanak 7 SO_02022015

Popis Aktivnosti Sastanak 8 SO_24032015

Popis Aktivnosti Sastanak 4 SO_02072014

Popis Aktivnosti Sastanak 5 SO_29122014

Popis Aktivnosti Sastanak 3 SO_20022014

Popis Aktivnosti Sastanak 9 SO_18092015

Popis Aktivnosti Sastanak 9 SO_19062015

Popis Aktivnosti Sastanak 10 SO 22102015

Popis Aktivnosti SastanaK 12 SO_11012016

Popis Aktivnosti Sastanak 13 SO 15022016

Popis Aktivnosti Sastanak 14 SO 18042016

Popis Aktivnosti Sastanak 15 SO 04072016

Popis Aktivnosti Sastanak 16_17 _2609_2311_2016

Popis Aktivnosti Sastanak 19 06022017