Nacionalni pravilnik za katalogizaciju

O projektu

Cilj je projekta izraditi nacionalni pravilnik za katalogizaciju čija će se pravila temeljiti na  nacionalnoj kataložnoj tradiciji i praksi te uskladiti s novim međunarodnim kataložnim načelima, standardima i konceptualnim modelima.

Budući da će njime biti obuhvaćene sve vrste građe i svi oblici sadržaja, u njegovu su provedbu uključene sve tri baštinske zajednice – knjižničarska, arhivistička i muzejska, kao i akademska zajednica, odnosno oni njezini odjeli koji se vezuju na baštinski sektor.

Članice

U izvođenju projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju sudjeluju sljedeće suradne ustanove:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti

Hrvatski državni arhiv

Muzejski dokumentacijski centar

Muzej za umjetnost i obrt

Hrvatski prirodoslovni muzej

 

Predstavnici tih ustanova svoju su suradnju formalizirali potpisivanjem Sporazuma o suradnji na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, dana 9. srpnja 2013., odnosno Aneksom I Sporazuma o suradnji na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju od 17. veljače 2014.